DÉ ONDERWIJSKUNDIGE KENNISPORTAL VOOR BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Wij-Leren

Wij-leren.nl is een onderwijskundige kennisportal met meer dan 2.500 artikelen, onderzoeken en boekrecensies, alsmede een uitgebreid begrippenkader. Meer dan honderd experts schrijven over actuele ontwikkelingen in het onderwijs. Elk kwartaal verschijnt een overzicht van nieuwe boeken. Wij-leren.nl ontvangt meer dan 250.000 unieke bezoekers per maand en heeft daarmee een erg groot bereik in de onderwijswereld. Naast de website is er ook een veelgelezen digitale nieuwsbrief.

download mediakaart
Medewerkers achter laptop

Titel: Wij-leren.nl
Uitgever: 
Wij-leren.nl
Onderwijstype: basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Doelgroep: leraren, directies en ouders
Mediamix: website, nieuwsbrief

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

contact opnemen

Over Wij-Leren

Wij-leren.nl is een platform waarop kwalitatieve kennis over het onderwijs gedeeld wordt in een samenhangende context. Wij-leren.nl biedt hiermee duiding, snelle informatievoorziening en een onderwijskundig totaalplaatje. De kennis wordt gratis beschikbaar gesteld via de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram