Het programma Edu-V in toegankelijke taal uitgelegd

De Edu-V & conferentiespecial

Achtergrond

Snel en gemakkelijk toegang hebben tot al je digitale leermiddelen en leeromgevingen? En tegelijkertijd erop kunnen vertrouwen dat je persoonsgegevens worden beschermd volgens de strengste eisen op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid? Om digitaal onderwijs goed te regelen, is een stevig afsprakenstelsel nodig dat bijdraagt aan flexibel en toekomstbestendig onderwijs. Daarvoor is publiek-privaat programma Edu-V in het leven geroepen, een initiatief van het ministerie van OCW, de vertegenwoordigers van het onderwijs de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, en private partijen MEVW, VDOD en VEDN (voorheen KBb-educatief).

De wens voor een stevig afsprakenstelstel is niet nieuw. In 2010 werd Edu-K opgericht, een publiek-privaat platform, waar alle partijen uit de leermiddelenketen bij aangesloten waren. Een paar keer per jaar kwamen betrokkenen bij elkaar en legden afspraken vast. Toch was deze vorm te vrijblijvend en meer een bestuursaangelegenheid. Maar digitalisering wacht niet. Het werd tijd om een volgende stap te zetten en daadwerkelijk op de afspraken toe te zien. Zo geschiedde. Met geld dat beschikbaar kwam vanuit het Nationaal Groeifonds zijn eerder genoemde initiatiefnemers het programma Edu-V gestart.

De vraag

Voor het doen slagen van het programma is onder andere naamsbekendheid en vertrouwen cruciaal. Wie en wat is Edu-V écht? Wat is de meerwaarde van dit programma? Waarom heeft het onderwijs Edu-V nodig? De antwoorden staan impliciet wel op de website (www.edu-v.org), maar het abstractieniveau is hoog. OnderwijsMedia kreeg de vraag hoe Edu-V dit verhaal kan concretiseren.

De oplossing

Ons antwoord: Betrek alle stakeholders, ontwikkel een (online) magazine en lanceer dieIn toegankelijke taal, zonder wolligheid en jargon. Uiteraard online, maar ook in print om uit te delen tijdens het Edu-V congres. Een magazine is een mooie manier om het verhaal persoonlijk en minder complex te maken. Onder het mom van: don’t tell, show. Met als doel de lezers een ‘aha-gevoel’ te geven: Aha, zo zit de vork in de steel. Als dat begrip er eenmaal is, is het eenvoudiger voor de initiatiefnemers en partners om hun achterban gemakkelijker te enthousiasmeren voor Edu-V, wat bijdraagt aan het succes van het programma.

Plan van aanpak
Op ons advies vond de lancering van de eerste editie van het magazine plaats tijdens de conferentie van Edu-V op 15 januari jl, een mooi moment waarbij de gehele doelgroep aanwezig was. OnderwijsMedia is van concept tot realisatie betrokken geweest bij de ‘conferentiespecial’. Een gespecialiseerd redactieteam was verantwoordelijk voor de inhoud in nauwe samenwerking met de hoofd communicatie van Edu-V. OnderwijsMedia heeft ook de vormgeving en het drukwerk verzorgd.

“Met trots kondigen we de eerste editie aan van ‘Edu-V &’, een magazine dat de nadruk legt op verbinding, begrip en gezamenlijke groei binnen het Edu-V programma. Als blijk van dank voor de inzet van alle Edu-V partners – of het nu in werkgroepen, focusgroepen, klankbordgroep of andere vormen van samenwerking was – biedt het magazine een diepgaande kijk op onze gezamenlijke prestaties en de weg die voor ons ligt. Edu-V & markeert wat we samen hebben bereikt en is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die wil bijdragen aan de toekomst van het digitale onderwijs.”

Het resultaat

Een magazine waar Edu-V – net als wij - heel erg trots op is en dat staat voor samenwerking en verbinding. Bekijk hier het (online) magazine. 

Diensten

  • Opstellen bladformule die naadloos aansluit bij de missie van Edu-V;
  • Bedenken titel conferentiespecial: Edu-V &. Het &-teken laat zien dat ze het samen doen en elkaar nodig hebben (co-creatie is een belangrijk thema binnen het programma);
  • Inhoud conferentiespecial koppelen aan redactionele pijlers als Edu-V & scholen, Edu-V & leerlingen/studenten, Edu-V & leraren/docenten;
  • Interviewen en schrijven van diverse artikelen;
  • Zorgdragen voor een goed bladritme met veel variatie om de aandacht van de lezer vast te houden. Zowel qua inhoud, als qua vormgeving. Denk aan een goede mix tussen interviews, columns en praktijkverhalen;
  • Opmaak van het gehele magazine;
  • Het drukken van 250 exemplaren.

Benieuwd naar campagne-mogelijkheden voor jou organisatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact opnemen
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram