Lerares met leerling

over onderwijs

Het onderwijs is de meest belangrijke sector in onze maatschappij. Goed onderwijs zorgt er voor dat nieuwe generaties een goede toekomst krijgen. Maar hoe zit het onderwijs nou eigenlijk in elkaar?

Het onderwijs in cijfers

Scholen
Vestiging
Personeel
Leidinggevenden
Lesgevenden
Onderwijs ondersteunend personeel
Besturen
Primair onderwijs
6624
7094
185600
8800
129000
47800
918
Voortgezet onderwijs
645
1438
107800
2800
76000
29000
322

Doelgroepen

Functies in het basisonderwijs

Op een basisschool zijn er naast leerkrachten nog veel andere personeelsleden. Er zijn onderwijsassistenten, locatieleiders, teamleiders, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers. Deze lijst is niet eens volledig, want iedere school is zelf verantwoordelijk voor de taakverdeling over verschillende functies.

Functies in het voortgezet onderwijs

Ook op middelbare scholen bestaat het personeelsbestand uit meer werknemers dan alleen de docenten. Naast de leraren voor de verschillende vakken spelen het managementteam, de conciërges, de roostermakers, de onderwijsondersteuners en de zorgmedewerkers een onmisbare rol op school. En dan is deze lijst nog niet eens volledig. Bovendien zijn er naast functies ook taken en rollen op iedere school.

Leeftijdsopbouw: in het onderwijs werken aanzienlijk meer vrouwen dan mannen; vooral in de kinderopvang en het basisonderwijs is dat het geval.
Deeltijd: in het onderwijs wordt relatief veel in deeltijd gewerkt.

Vacature-intensiteit: in het onderwijs is sprake van een (jaarlijks stijgende) hoge vacature-intensiteit.
Flexibele contracten: in het onderwijs worden steeds meer flexibele in plaats van vaste contracten verstrekt.

Bestedingen

Het onderwijs is een grote sector, niet alleen als werkgever, maar ook als inkoper van producten en diensten. Scholen hebben gezamenlijk een budget van 49,6 miljard (OCW in cijfers, 2022). Schoolorganisaties ontvangen één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (per schooljaar) en de materiele lumpsum (per kalenderjaar).

Doelstellingen

Zowel bij voorlichtingscampagnes als bij promotie van een product of dienst is het formuleren van (zo specifiek mogelijke) doelstellingen belangrijk. Ook al lijken doelstellingen van verschillende organisaties totaal verschillend, de meeste succesvolle campagnes worden via vaste stappen opgebouwd. De informatiedruk op de onderwijsprofessional is daarbij hoog.

 • Educatieve uitgeverijen
 • Licenties en/of leermiddelen verkopen
 • Ministeries en kenniscentra
 • Boodschap / gedragsverandering
 • 
Aanbieders van opleidingen, coaching
 • Inschrijvingen voor opleidingen/coaching
 • Leveranciers van producten en diensten
 • Producten of diensten verkopen

 • Beurzen en congressen
 • Tickets verkopen

 • Vakbonden en verenigingen
 • Leden werven

 • Vakinformatie uitgevers
 • Abonnementen werven

Communicatie

De variatie in kenmerken van de doelgroep is een uitdaging voor communicatiestrategie en mediaplanning. Een extra factor daarbij is dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Breng een boodschap kort, bondig en relevant. Relevant kan daarbij ook leuk zijn, maar vaak is (alleen maar) leuk niet relevant. Sinds covid is er een enorme digitaliserings-inhaalslag geweest, echter keer op keer blijkt uit lezers- en ledenonderzoek de grote waardering en gebruik van printmedia, en bij bijeenkomsten een hoge waardering voor ‘echte ontmoetingen”. Het gebruik van QR-codes in printmedia in combinatie met landigspagina’s is gemeengoed geworden.

Waarom is het onderwijs zo interessant?

Bijzonder aan het onderwijs is dat je via circa 10.000 scholen, circa 300.000 onderwijs professionals, circa 3 mln. leerlingen en circa 4,6 mln. ouders kan bereiken. Dat noemen we de multistep-flow. Vanzelfsprekend gelden hiervoor de nodige randvoorwaarden.

‘Het fijne van OnderwijsMedia is dat ze de markt erg goed kennen. Ze weten precies het juiste pakket aan communicatiemiddelen voor elke partner samen te stellen. Met deze expertise is OnderwijsMedia in staat om elke aan organisatie een relevant bereik te bieden. We zijn blij dat we daar met onze merken deel van uitmaken’

Christian Soer

Ten Brink Uitgevers/FIZZ Digital Agency

thema's en themaspecials

Bij OnderwijsMedia kijken wij naar thema’s die aansluiten bij de actualiteit in het onderwijs en bij onze opdrachtgevers. Hierdoor ontstaat er een relevante interactie met de juiste doelgroep. Rondom thema’s ontstaan bovendien interessante partnerships tussen mediapartners en opdrachtgevers.

Bekijk hier de lopende campagnes.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram