Lerares met leerling

over onderwijs

Het onderwijs is de meest belangrijke sector in onze maatschappij.
Goed onderwijs zorgt er voor dat nieuwe generaties een goede toekomst krijgen.
Maar hoe zit het onderwijs nou eigenlijk in elkaar?

Het onderwijs in cijfers

Scholen
Vestiging
Personeel
Leidinggevenden
Lesgevenden
Onderwijs ondersteunend personeel
Besturen
Leerlingen
Primair onderwijs
6.581
7.065
189.700
8.900
128.100
52.700
805
1.474.760
Voortgezet onderwijs
641
1.450
110.000
2.700
76.800
30.500
298
979.919

Doelgroepen

Functies in het primair onderwijs

Op een basisschool zijn er naast leerkrachten nog veel andere personeelsleden. Er zijn onderwijsassistenten, locatieleiders, teamleiders, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers. Deze lijst is niet eens volledig, want iedere school is zelf verantwoordelijk voor de taakverdeling over verschillende functies.

De groep onderwijsondersteuners (o.a. de onderwijsassistenten, intern begeleiders, remedial teachers, conciërges, gymleerkrachten en administratief medewerkers) stijgt al jaren flink.

Functies in het voortgezet onderwijs

Ook op middelbare scholen bestaat het personeelsbestand uit meer werknemers dan alleen de docenten. Naast de leraren voor de verschillende vakken spelen het managementteam, de conciërges, de roostermakers, de onderwijsondersteuners en de zorgmedewerkers een onmisbare rol op school. En dan is deze lijst nog niet eens volledig. 

Leeftijdsopbouw: van oudsher kent de leeftijdsverdeling van leraren in het primair onderwijs (po) twee pieken: jongeren en ouderen. Dat is in 2022 nauwelijks meer het geval. Beide leeftijdspieken zijn lager geworden. Er is sprake van een meer gelijkmatige leeftijdsverdeling. Het aandeel 50-plussers onder leraren daalt al een aantal jaren.

In het voortgezet onderwijs (vo)  kent de leeftijdsverdeling van leraren vooral een piek onder ouderen. In 2022 is de piek onder jongeren hoger dan die onder ouderen. Het aandeel 50-plussers onder leraren daalt al een aantal jaren.

Geslacht: in het onderwijs werken aanzienlijk meer vrouwen dan mannen; vooral in de kinderopvang en het basisonderwijs is dat het geval.

Deeltijd: in het onderwijs wordt relatief veel in deeltijd gewerkt.

Vacature-intensiteit: in het onderwijs is sprake van een (jaarlijks stijgende) hoge vacature-intensiteit.

Flexibele contracten: in het onderwijs worden steeds meer flexibele in plaats van vaste contracten verstrekt.

Bestedingen

Het onderwijs is een grote sector, niet alleen als werkgever, maar ook als inkoper van producten en diensten. Scholen hebben gezamenlijk een budget van 49,6 miljard (OCW in cijfers, 2022). Schoolorganisaties ontvangen één budget voor het geven van goed onderwijs: de lumpsum. Deze lumpsumbekostiging kent twee onderbouwingen: de personele lumpsum (per schooljaar) en de materiele lumpsum (per kalenderjaar).

Doelstellingen

Zowel bij voorlichtingscampagnes als bij promotie van een product of dienst is het formuleren van (zo specifiek mogelijke) doelstellingen belangrijk. Ook al lijken doelstellingen van verschillende organisaties totaal verschillend, de meeste succesvolle campagnes worden via vaste stappen opgebouwd. De informatiedruk op de onderwijsprofessional is daarbij hoog.

 • Educatieve uitgeverijen
 • Licenties en/of leermiddelen verkopen
 • Ministeries en kenniscentra
 • Boodschap / gedragsverandering
 • 
Aanbieders van opleidingen, coaching
 • Inschrijvingen voor opleidingen/coaching
 • Leveranciers van producten en diensten
 • Producten of diensten verkopen

 • Beurzen en congressen
 • Tickets verkopen

 • Vakbonden en verenigingen
 • Leden werven

 • Vakinformatie uitgevers
 • Abonnementen werven

Communicatie

De variatie in kenmerken van de doelgroep is een uitdaging voor communicatiestrategie en mediaplanning. Een extra factor daarbij is dat de werkdruk in het onderwijs hoog is. Breng een boodschap kort, bondig en relevant. Relevant kan daarbij ook leuk zijn, maar vaak is (alleen maar) leuk niet relevant. Sinds covid is er een enorme digitaliserings-inhaalslag geweest, echter keer op keer blijkt uit lezers- en ledenonderzoek de grote waardering en gebruik van printmedia, en bij bijeenkomsten een hoge waardering voor ‘echte ontmoetingen”. Het gebruik van QR-codes in printmedia in combinatie met landigspagina’s is gemeengoed geworden.

Waarom is het onderwijs zo interessant?

Bijzonder aan het onderwijs is dat je via circa 8.500 scholen, circa 300.000 onderwijs professionals, circa 2,5 mln. leerlingen en circa 4,6 mln. ouders kan bereiken. Dat noemen we de multistep-flow. Vanzelfsprekend gelden hiervoor de nodige randvoorwaarden.

De OnderwijsKalender, haak jij in?


Tegenwoordig is het bijna elke dag wel een bijzondere dag. Maar welke zijn relevant in het onderwijs? In de OnderwijsKalender zetten we alle relevante dagen én thema's van 2023 op een rijtje. Zo kun je altijd inhaken op de voor jou relevante momenten. Door in te spelen op de actualiteit en relevantie bereik je de juiste onderwijsprofessionals op het juiste moment. Inhaken op een relevant thema of onderwerp is dan ook dé manier om je doelgroep te bereiken. Uit de OnderwijsMediaMonitor (2022) blijkt dat relevantie belangrijker is dan ooit. Download de OnderwijsKalender hier. 

‘Het fijne van OnderwijsMedia is dat ze de markt erg goed kennen. Ze weten precies het juiste pakket aan communicatiemiddelen voor elke partner samen te stellen. Met deze expertise is OnderwijsMedia in staat om elke aan organisatie een relevant bereik te bieden. We zijn blij dat we daar met onze merken deel van uitmaken’

Christian Soer

Ten Brink Uitgevers/FIZZ Digital Agency

thema's en themaspecials

Bij OnderwijsMedia kijken wij naar thema’s die aansluiten bij de actualiteit in het onderwijs en bij onze opdrachtgevers. Hierdoor ontstaat er een relevante interactie met de juiste doelgroep. Rondom thema’s ontstaan bovendien interessante partnerships tussen mediapartners en opdrachtgevers.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem dan contact met ons op
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram