Een nieuwe look voor Aurecool

Hoe kan Aurecool zich positioneren in het onderwijs, zodat zij verder kunnen groeien?

Achtergrond

De emotionele en sociale ontwikkeling is van grote invloed op de schoolprestaties en welbevinden van leerlingen. Deze ontwikkeling is een kerndoel in het speciaal onderwijs. Dat betekent dat scholen aandacht moeten hebben voor de emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden van hun leerlingen én lessen moeten aanbieden op dit gebied.

Aurecool ondersteunt leerkrachten en IB’ers bij het inschatten van het ontwikkelingsniveaus van leerlingen. Door goed inzicht te hebben in de ontwikkelingsniveaus en behoeftes, draagt de leerkracht bij aan het welbevinden en zelfvertrouwen van leerlingen. Daardoor komen de leerlingen beter tot leren op alle ontwikkelingsgebieden.

De vraag

Aurecool is klaar voor meer groei en wil haar product steviger in de markt zetten. Dat vraagt om een nieuwe positionering. Een positionering die de positie van Aurecool versterkt door de sterke punten te belichten. Maar welke belofte past bij Aurecool?

De oplossing

Aurecool helpt jou handelen met inzicht:

 • Door goed inzicht in ontwikkeling en leervoorwaarden kunnen leerkrachten hun benadering en lessen beter afstemmen op hun leerlingen.
 • Aurecool helpt om gedrag te duiden, je benadering en lessen af te stemmen op de behoeften van de leerlingen en gericht ontwikkeling te stimuleren door het werken met Focuspunten.
 • De heldere grafieken ondersteunen de afstemming met ouders, collega’s en leerlingen. Zo creëer je samen een positieve leeromgeving.

Om deze nieuwe positionering door te vertalen, zijn diverse artikelen geschreven. Deze artikelen zijn gebruikt als hoofdfabricaat voor de teksten van de nieuwe website. Want, bij een nieuwe positionering hoort een nieuwe website.

De oude website was toe aan een vernieuwing, maar moest wel dichtbij het gevoel van Aurecool blijven. Daarbij is de klantreis in kaart gebracht en zijn verschillende CTA’s toegevoegd.

Het resultaat

“OnderwijsMedia gaf ons een compleet nieuwe look waarbij het Aurecool gevoel behouden bleef. Daarnaast weet OnderwijsMedia hoe je informatie naar het onderwijs brengt. Ze koppelde onze eigen(wijs)heid aan een inspirerende positionering en vormgeving van de website. Met een campagneplan op maat weten we dat we op de juiste plekken in het onderwijs in beeld komen”

- Retha Stegeman, ontwikkelaar Aurecool

Diensten

 • Interactieve workshop
 • Ontwikkelen van een nieuwe positionering
 • Review van de huidige website
 • Design van nieuwe website
 • Ontwikkelen van nieuw beeldtaal
 • Interviewen en schrijven van diverse artikelen
 • Schrijven van de teksten voor op de website
 • Ontwikkelen van campagne-materiaal
 • Uitvoeren van het mediaplan

Benieuwd naar campagne-mogelijkheden voor jou organisatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact opnemen
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram