Medewerkers achter laptop

Christian Soer van Ten Brink Uitgeverij: ‘Iedereen doet waar hij goed in is’

30 juli 2021

Ten Brink Uitgevers is een bekende partij in onderwijsland en sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de uitgave van tal van gerenommeerde vakbladen en boeken voor onderwijsprofessionals in het primair-, voortgezet- en hoger onderwijs. Het wekt dan ook nauwelijks verbazing dat OnderwijsMedia de media-exploitatie verzorgt voor de onderwijsvakbladen van Ten Brink. De samenwerking bevalt goed. Beide organisaties zijn met elkaar in gesprek om te onderzoeken op welke vlakken nog meer kan worden samengewerkt.
 
De bekendste onderwijstitels van Ten Brink Uitgevers zijn DidactiefVan Twaalf tot AchttienDe Nieuwe Leraar en Schooldomein. Christian Soer is directeur van Ten Brink Uitgevers en van zusterbedrijf FIZZ Digital Agency. Hij is tevreden over de wijze waarop OnderwijsMedia de media-exploitatie voor Ten Brink verzorgt. ‘Ondanks dat de advertentiemarkt al onder druk stond en door de coronacrisis alleen nog maar slechter is geworden, vinden we volop partijen die zich graag in onze magazines profileren’, vertelt Christian. ‘Het fijne van OnderwijsMedia is dat ze de markt erg goed kennen en precies weten wat voor de verschillende onderwijspartners de beste mediamix is.’

Vitale sector
Christian heeft er alle vertrouwen in dat de markt binnenkort verder zal aantrekken. ‘Het onderwijs is een van de vitale sectoren van onze samenleving en de markt van toeleveranciers en belanghebbenden is erbij gebaat contact te houden met het onderwijsveld.’ De kracht van OnderwijsMedia is volgens Christian dat het precies het juiste pakket aan communicatiemiddelen voor elke partner weet samen te stellen. Met deze expertise is OnderwijsMedia in staat om elke aan het onderwijs gelieerde organisatie een relevant bereik te bieden. ‘We zijn blij dat we daar met onze merken deel van uitmaken.’
Christian verwacht dat het aantal lezers en abonnementen van de onderwijsmagazines van Ten Brink Uitgevers zeker niet zal afnemen. Er is ook geen verschuiving van print naar online. ‘Online is juist een uitbreiding van elke titel’, benadrukt Christian. ‘Zo ontstaan platforms voor de uiteenlopende doelgroepen waar de magazines zich op richten. Vanzelfsprekend neemt OnderwijsMedia de online kanalen van de magazines ook mee in het communicatieaanbod.’

Faciliteren
Ten Brink faciliteert ook partijen in de onderwijsmarkt die tijdschriften maken, maar die zelf geen uitgever zijn, denk aan onderwijsbonden en vakverenigingen. Christian: ‘Wij faciliteren deze organisaties vanuit onze expertise als producent en uitgever van onderwijsmagazines. Ons werk varieert van ledenbeheer tot vormgeven, drukken en verzenden van de magazines en het ontwikkelen en onderhouden van websites. Bij verschillende van deze partners is OnderwijsMedia betrokken voor de media-exploitatie. Zo doet iedereen waar hij goed in is.’

Zorgvuldige balans
Ten Brink Uitgevers en OnderwijsMedia onderzoeken nu waar ze elkaars expertise verder kunnen benutten. Zo kan OnderwijsMedia mogelijk een rol spelen bij de acquisitie en de productie van partner-content. ‘Voor een aantal partners in het onderwijsveld maken we dit soort katernen nu in eigen beheer’, licht Christian toe. ‘Willen en kunnen we dit uitbreiden, dan is het misschien interessant om OnderwijsMedia daarbij te betrekken. OnderwijsMedia kan deze optie vervolgens meenemen in haar acquisitie.’
Ten Brink Uitgevers organiseert ook congressen. Op het moment voornamelijk online, maar straks ook weer offline. Volgens Christian kan het interessant zijn als OnderwijsMedia ook deze congressen in het communicatieaanbod mee zou nemen. ‘Al zit er meestal wel een spanningsveld tussen redactioneel en commercieel’, waarschuwt Christian. ‘Het is de kunst om de juiste balans te vinden.’

Nationale Onderwijsweek
Ten Brink Uitgevers is nauw betrokken bij de Nationale Onderwijsweek die jaarlijks begin oktober plaatsvindt. Dat is een week boordevol positieve landsbrede aandacht voor het onderwijs en zijn professionals, zodat de sector de erkenning krijgt die ze verdient. In 2021 is ‘Samen voor de toekomst’ het thema en vormt Amersfoort de Nationale Onderwijsstad tijdens de week. OnderwijsMedia doet de media-exploitatie voor de bijbehorende krant die twee keer per jaar verschijnt.

Agenda voor docenten
Ten Brink is ook de bedenker en uitgever van de bekende ‘Agenda voor docenten’. Een aantal jaar geleden dachten Christian en zijn collega’s dat de papieren versie zijn langste tijd gehad had. ‘Niets is minder waar’, lacht Christian. ‘Inmiddels verkopen we er meer dan ooit. Ook hebben we absoluut niet te klagen over het aantal adverteerders.’ Ook hiervoor doet OnderwijsMedia de media-exploitatie. Christian verwacht dat de papieren agenda een blijvertje is. ‘Ook jonge docenten maken er dankbaar gebruik van. Blijkbaar blijft een papieren overzicht toch gewild.’

Leven lang leren
Ten Brink Uitgevers is diep geworteld in het onderwijsveld en onderzoekt voortdurend waar innovatie mogelijk of nodig is. ‘De ontwikkelingen die we in het onderwijs en in de samenleving zien vragen van docenten andere kennis en vaardigheden. Ook wij passen onze dienstverlening daarop aan’, aldus Christian. ‘Zo is het onderwijs aan het bewegen naar een leven lang leren. Dat heeft consequenties voor de dienstverlening van onze uitgeverij. Er zijn vergevorderde plannen voor de ontwikkeling van een platform leven lang leren. Ook daar zie ik mogelijkheden voor verdere samenwerking met OnderwijsMedia.’

 

Tekst: Brigitte Bloem

 
arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram