Medewerkers achter laptop

CNV Onderwijs: van vakbond naar platform voor onderwijsprofessionals

5 augustus 2021

Het CNV heeft als taak de belangen van mensen te behartigen op het gebied van werk en inkomen. Van een vakbond is de organisatie zich aan het transformeren naar een platform voor werkend Nederland, een frisse en eigentijdse vakbeweging.

OnderwijsMedia onderhoudt een warme band met CNV Onderwijs. Sinds jaar en dag verzorgt OnderwijsMedia de media-exploitatie voor de onderwijsmagazines Schooljournaal en Zorg Primair van CNV. Rob Verleg, manager marketing & communicatie bij CNV, praat je bij over de transitie die het CNV doormaakt en welke nieuwe mogelijkheden dat oplevert voor leden, niet-leden en partnerorganisaties van CNV Onderwijs.

CNV Onderwijs is van oudsher een van de grote vakbonden voor onderwijsprofessionals, van primair tot hoger onderwijs. De vereniging is een belangrijke partner bij de cao-onderhandelingen en zet onderwijsthema’s op de politieke agenda. Ook ondersteunt de vereniging haar 51 duizend leden bij hun professionele ontwikkeling en biedt ze (juridische) ondersteuning.

De herpositionering die is ingezet moet van CNV Onderwijs een platform maken voor iedereen die in het onderwijs werkzaam is, vanaf het allereerste begin van de loopbaan tot het pensioen en daarna. Niet alleen voor leden, maar heel bewust ook voor niet-leden.

Diverse lidmaatschapsvormen
De herpositionering van CNV Onderwijs is om verschillende redenen ingezet, legt Verleg uit. ‘Je ziet dat vooral jongeren minder snel lid worden van een vereniging of een vakbond. Ook zijn ze minder bereid om zich voor langere tijd aan een vereniging te verbinden of zich daarvoor in te zetten. Ons doel is echter vooral om onze dienstverlening en producten beschikbaar en toegankelijk te maken voor een bredere doelgroep.

Al op korte termijn komen we met diverse lidmaatschapsvormen gekoppeld aan nieuwe product- en dienstverlening. Onderwijsprofessionals kunnen hun lidmaatschap op product- en dienstniveau aanpassen. Ze zijn in staat precies dat pakket in te kopen dat ze nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Ook kunnen ze zich actief inzetten voor onze vereniging, maar selectief en voor een kortere periode dan nu het geval is. We verwachten door de transformatie een groeiend aantal leden te kunnen trekken.’

Digitale transformatie
Kern van de herpositionering is een digitale transformatie. 12 April is de CNV-brede lancering van het online platform. Een deel is open informatie waar iedereen gebruik van kan maken. Andere delen zijn gekoppeld aan de verschillende vormen van lidmaatschap. Medio juli komen daar diverse interactieve community-functionaliteiten bij.
Een actueel dossier voor CNV Onderwijs is de herwaardering van de onderwijsprofessional, met daaraan gekoppeld de status van het beroep van leraar. Een ander belangrijk thema is de balans tussen werk en privé. Ook het werken aan kansengelijkheid voor leerlingen heeft voor CNV Onderwijs prioriteit, evenals duurzame inzetbaarheid van onderwijsprofessionals. Nu met de coronacrisis kijkt CNV Onderwijs bovendien naar de meerwaarde die de vereniging kan bieden op het gebied van kennisdeling over hybride onderwijs.

‘Het CNV heeft de ambitie een autoriteit te worden op het gebied van werk en inkomen’, vertelt Verleg. ‘Dat geldt ook voor CNV Onderwijs. We hopen de vindplek te worden voor de actuele onderwijsdossiers. Online zijn we in staat snel te schakelen en bovenop het nieuws te zitten. Dat doen we ook met onze digitale nieuwsbrieven. Via digitale interactie van de bestuurders met hun achterban, en door middel van nieuwsbrieven op actuele onderwerpen, waarop leden en niet-leden zich kunnen abonneren. Daarnaast handhaven we de informatiekanalen in print, maar ook die zullen meegaan in de transitie.’

Samenwerking met OnderwijsMedia
OnderwijsMedia verzorgt al jaren de media-exploitatie van het Schooljournaal en Zorg Primair. ‘Dat doen ze goed en naar volle tevredenheid’, aldus Verleg. ‘OnderwijsMedia voelt prima aan welke adverteerders passen bij de magazines van CNV Onderwijs. Daar hebben ze voor ons echt een toegevoegde waarde. Ze kennen de markt goed en hebben een groot netwerk.’ Met haar expertise weet OnderwijsMedia volgens Verleg de juiste verbinding tussen print en online te leggen. ‘Crossmediale communicatie spreekt mij erg aan. Ik merk dat OnderwijsMedia vernieuwende input kan leveren voor businessmodellen die passen bij onze transitie. Denk aan branded content voor partijen die daar behoefte aan hebben. CNV Onderwijs biedt immers interessante doelgroepen voor vele samenwerkingspartners.’

Naar aanleiding van de herpositionering voeren CNV Onderwijs en OnderwijsMedia gesprekken over wat beide organisaties nog meer voor elkaar kunnen betekenen. ‘Juist omdat het CNV de ambitie heeft om de autoriteit op het gebied van werk en inkomen te worden, zullen we meer naar buiten treden om ook niet-leden te bereiken’, vervolgt Verleg. ‘Meer dan voorheen zullen we op zoek gaan naar partijen die ons op onderdelen kunnen ondersteunen. Het is goed denkbaar dat OnderwijsMedia er daar een van is en voor CNV Onderwijs ook op andere gebieden dan media-exploitatie en advisering over crossmediale communicatie aan de slag zal gaan.’

Tekst: Brigitte Bloem

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram