Medewerkers achter laptop

‘De school is een belangrijke plek om ook kennis over voeding over te brengen’

10 november 2021

Gesprek met Marthe Huigens, Voedingscentrum, projectleider Educatie

'Voedselonderwijs is geen verplicht onderdeel in het curriculum in Nederland. Dat vinden wij natuurlijk erg jammer, want we vinden dit een heel belangrijke vaardigheid om te leren als je jong bent. Je ziet veel problemen rondom leefstijl en overgewicht. We geloven erin dat de juiste kennis en voedselvaardigheden daarbij kunnen helpen’, zegt Marthe Huigens, projectleider van ‘Jong Leren Eten’: een voedseleducatieproject van het Voedingscentrum. Het project richt zich voornamelijk op het onderwijs, en kinderen tot en met 18 jaar.

Jong leren eten

Marthe is ruim vijf jaar projectleider bij het Voedingscentrum. Het doel van het Voedingscentrum is om Nederland gezonder, duurzamer en veiliger te laten eten. Het Voedingscentrum doet dit door rechtstreekse communicatie, informatie en een aanbod van diverse hulpmiddelen. ‘Maar ook via allerlei intermediairs zoals in de gezondheidszorg, bij consultatiebureaus, verloskundigen of intermediairs in het onderwijs, zoals OnderwijsMedia.’

De aandacht voor voedsel neemt toe

Het Voedingscentrum is al jaren actief in het onderwijs. Om goed te kijken wat kinderen van een bepaalde leeftijd moeten kennen en kunnen, heeft het Voedingscentrum een Leerplankader Voeding ontwikkeld. ‘Sinds vijf jaar kijken we ook mee met andere ontwikkelaars over de kwaliteit van de lespakketten. Belangrijk daarbij is dat er aandacht wordt besteed aan zowel duurzaamheid als gezondheid. Dat betekent dat als je gezond wilt eten, je ook rekening houdt met duurzaam eten. Je eet niet vandaag gezond en morgen duurzaam. Wij streven ernaar dat dit een keuze is.’

De aandacht voor voedsel neemt toe, vertelt Marthe. ‘Voedsel wordt een steeds groter onderwerp in het maatschappelijk debat, en dus ook op scholen. Dat zien we wel terug op school, bijvoorbeeld bij gymdocenten die aangeven dat ze bewegingsonderwijs meer willen combineren met een gezonde leefstijl.’

Passie van de leraar

Het is een bewuste keuze van het Voedingscentrum om zich te richten op de leraar. ‘Omdat voedseleducatie niet verplicht is, hangt het vaak af van de passie en interesse van de leraren of zij hier wel of geen aandacht aan besteden. We vinden allemaal dat kinderen hier vaardigheden over moeten krijgen, maar het is aan ons als het Voedingscentrum om de leraren te overtuigen dat de school ook een belangrijke plek is om die kennis over te brengen, niet alleen thuis via de ouders bijvoorbeeld.’

Vindbaar

De laatste jaren heeft het Voedingscentrum zich gefocust op de kwaliteit van voedseleducatie. Sinds dit jaar zetten ze meer in op het promoten van hun lessen. ‘Dat doen we via printmedia en onze vindbaarheid op Google. We vinden het heel belangrijk dat mensen ons kunnen vinden als ze op zoek zijn naar informatie over voeding en duurzaamheid. Zo proberen we steeds meer aandacht te krijgen voor het belang van voedseleducatie. En OnderwijsMedia helpt ons daarbij. Via een themaspecial ‘Gezond op School’ hebben wij het onderwijs bereikt. Deze special is zowel online als offline verspreid. We zijn heel blij en positief over de samenwerking met OnderwijsMedia. In de toekomst gaan we graag de expertise van OnderwijsMedia meer inzetten en samen sparren over hoe we bepaalde vraagstukken het beste kunnen aanpakken.’

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram