Medewerkers achter laptop

Erik Trimp: ondernemend in onderwijs

6 augustus 2021

Wie ben je?
“Erik Trimp, ik ben sinds 2020 directeur/eigenaar van OnderwijsMedia dat aankomend schooljaar 30 jaar bestaat. Een prachtige onderneming met toonaangevende mediapartners en trouwe opdrachtgevers. Als ondernemer heb ik mijn hele leven in het onderwijs vertoefd. Mijn netwerk en ervaring helpen om OnderwijsMedia op het hoogste niveau te brengen; ons geweldige team van “jonge honden” en “oude rotten” doet de rest” zegt hij lachend.

Hoe is jouw passie voor het onderwijs tot stand gekomen?
“Ik heb het onderwijs altijd al de belangrijkste sector van onze samenleving gevonden. In en na mijn studietijd heb ik veel onderzoek gedaan naar informatievoorziening in het onderwijs. Toen ging het al over relevante informatie; de juiste informatie op de juiste plaats enz. Ik wil graag bijdragen aan het versterken van professionals in het onderwijs. Dat kan niet zonder goede informatie. Steeds meer organisaties leveren tegenwoordig een bijdrage aan het onderwijs. Wij helpen deze organisaties om onderwijsprofessionals te bereiken, altijd met hart voor het onderwijs.”

Zie je een verandering in de onderwijsmarkt?
“Uiteraard zet de digitalisering nu versneld door en zie je dat grotere partijen zich verder concentreren en ontwikkelen, maar gelukkig zie je ook allerlei nieuwkomers innovatieve diensten aanbieden. Kortom, de markt wordt steeds levendiger.”

Waar zie jij kansen voor opdrachtgevers?
“Het onderwijs staat volop in de belangstelling van maatschappij en politiek. Het is, ook door het vele thuisonderwijs, duidelijk geworden dat er blijvend geïnvesteerd moet gaan worden in het onderwijs. Dat biedt mogelijkheden voor onze opdrachtgevers, enerzijds vanuit de behoefte van het onderwijs en anderzijds doordat er meer middelen zijn.”

Waar word je blij van?
“Het leukste is wanneer we de mogelijkheid krijgen om samen met onze opdrachtgevers en mediapartners rondom een thema relevante campagnes te maken. Het biedt ons team de mogelijkheid om alles wat we in huis hebben te laten zien en te benutten. Ook de manier waarop intern wordt samengewerkt, in teams van nieuwe creatieven en ervaren oudgedienden, maakt me altijd blij.”

Wat is jouw grootste uitdaging?
“Dat heeft vooral te maken met de digitalisering; hoe zorg je dat opdrachtgevers, mediapartners (uitgevers) en onderwijs het tempo hiervan op elkaar afstemmen? Doordat OnderwijsMedia met alle drie goed en frequent contact heeft kunnen we dat vanuit verschillend perspectief zien en hierover adviseren. ”

Wat hoop je dat er nog in de toekomst binnen OnderwijsMedia gaat gebeuren?
“Dat is het leuke van ondernemen; als je de juiste strategie hebt kan je de toekomst voor een groot deel zelf bepalen. Wij hebben de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan en hard gewerkt aan nieuwe mogelijkheden voor het onderwijs, onze opdrachtgevers en onze mediapartners. We introduceren het resultaat in dit najaar; daar kan ik echt naar uitzien!”

 

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram