GROOTSTE VAKBLAD VOOR LEDEN VAN MEDEZEGGENSCHAPSRADEN IN HET ONDERWIJS

InfoMR

InfoMR is het vakblad van de AOb voor leden van medezeggenschapsraden in het onderwijs. Met een oplage van 20.000 exemplaren heeft InfoMR het grootste bereik onder deze doelgroep.

download mediakaart
Medewerkers achter laptop

Titel: InfoMR
Uitgever: 
AOb
Onderwijstype: basisonderwijs en voortgezet onderwijs
Doelgroep: leden medezeggenschapsraden
Mediamix: magazine

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

contact opnemen

Over AOb

InfoMR is een uitgave van de AOb. De AOb is de grootste onderwijsbond van Nederland en speelt een belangrijke rol in het overleg tussen overheid, schoolbesturen en andere belangenorganisaties. Regelmatig zet de AOb de toon in het maatschappelijk debat. De AOb behartigt de belangen van personeel in het gehele onderwijsspectrum.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram