DE TIJDSCHRIFTEN VOOR LERAREN IN HET TALENONDERWIJS

Levende Talen Magazine

Levende Talen Magazine (LTM) is een onafhankelijk, praktijkgericht en journalistiek tijdschrift, dat zich in het Nederlands richt tot talendocenten en alle anderen die beroepshalve of persoonlijk belang stellen in het talenonderwijs. Het magazine bevat actueel nieuws uit het vakgebied en artikelen over didactiek, waarin de praktijk van het lesgeven centraal staat.

Samen met Levende Talen Magazine verschijnt vier keer per jaar Levende Talen Tijdschrift (LTT). De artikelen in dit tijdschrift hebben een meer wetenschappelijk karakter. Het zijn verslagen van onderzoek of empirisch onderbouwde beschouwingen.

download mediakaart
Medewerkers achter laptop

Titel: Levende Talen Magazine
Uitgever: 
Verenigingen van Leraren in Levende Talen
Onderwijstype: voortgezet onderwijs, mbo, hbo en wo
Doelgroep: leraren Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans en kleinere schooltalen
Mediamix: magazine en extra uitgave

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

contact opnemen

Over Vereniging van Leraren in Levende Talen

Levende Talen Magazine is een uitgave van Vereniging van Leraren in Levende Talen. De vereniging zet zich in voor de bevordering en ontwikkeling van het talenonderwijs in Nederland. Levende Talen organiseert studiedagen en congressen over talenonderwijs en informeert haar leden over nieuws en ontwikkelingen op dit gebied. Levende Talen is de oudste beroepsvereniging van taaldocenten in Nederland.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram