HÉT VAKBLAD VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS

Van Twaalf tot Achttien

Van Twaalf tot Achttien bestaat uit een gerenommeerd vakblad, ondersteund door een digitale nieuwsbrief en een website, dat zich toespitst op het voortgezet onderwijs. Van Twaalf tot Achttien volgt de veranderingen in het voorgezet onderwijs op de voet en kiest maandelijks die onderwerpen die in het brandpunt van de belangstelling staan. In compacte en vlot geschreven artikelen wordt de vertaalslag gemaakt van nieuwe beleidsinzichten naar de praktijk van het klaslokaal. Inspiratie, motivatie en leren van vakgenoten zijn de principes waarop de redactionele formule van het blad gebaseerd is.

download mediakaart
Medewerkers achter laptop

Titel: Van Twaalf tot Achttien 
Uitgever: 
Ten Brink
Onderwijstype: voortgezet onderwijs
Doelgroep: leraren, schoolleiders, directies en schoolbesturen
Mediamix: magazine, website, nieuwsbrief

Interesse om te adverteren?

Voor meer informatie of reserveringen, neem dan contact op met OnderwijsMedia. Wilt u een mediacampagne en/of adverteren in verschillende uitgaven? Dat kan ook. Wij adviseren u graag over de optimale inzet van onze media voor uw doeleinden.

contact opnemen

Over Ten Brink

Van 12 tot 18 is een uitgave van Ten Brink. De magazines van Ten Brink voorzien leraren en bestuurders in het onderwijs van vakinhoudelijke artikelen en inspiratie. Ten Brink staat garant voor verrijking van het vakgebied.

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram