Medewerkers achter laptop

Opdrachtgever aan het woord: Amnesty International

5 augustus 2021

Hi! Kan je kort wat vertellen over jullie organisatie en missie?
Amnesty streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Wat doen jullie aan campagne-voering?
We zijn met veel verschillende campagnes bezig, bijvoorbeeld met Qatar waar bijna 2 miljoen arbeidsmigranten onder zeer slechte arbeidsomstandigheden aan de infrastructuur en de bouw van een stadion werken. Kijk voor alle campagnes op https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes

Waarom jullie focus op het onderwijs?
Een belangrijk deel van ons werk is om bewustwording te creëren over mensenrechten. Want alleen als mensen weten wat er in de wereld gebeurt, kunnen we samen een vuist maken tegen regeringen die mensenrechten schenden. In Nederland geven we daarom jaarlijks gastlessen aan tienduizenden leerlingen. Daarnaast geven we gerichte trainingen aan mensenrechtenverdedigers in het buitenland. Zij leren hoe ze accurate, geverifieerde, onafhankelijke informatie kunnen verzamelen om zo mensenrechtenschendingen te documenteren. Via OnderwijsMedia bereiken wij de onderwijsprofessionals in Nederland.

Hoe ben je bij OnderwijsMedia gekomen?
In eerste instantie zijn we via een mailing bij jullie terecht gekomen en nu maken we vaak gebruik van jullie media-mogelijkheden.

Wat zijn je ervaringen met OnderwijsMedia?
We brengen via de onderwijsbladen van OnderwijsMedia onze doelstellingen onder de aandacht van leerkrachten. Dat gaat heel goed! Er doen ieder jaar meer leerlingen en studenten mee, en die bereiken we voornamelijk via de leerkrachten!

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram