Medewerkers achter laptop

Opleidingen VO-academie vanaf nu op oo.nl

20 oktober 2021
‘Samenbrengen alle opleidingsmogelijkheden voor onderwijsprofessionals geeft veel gemak’. Het complete overzicht van opleidingstrajecten van de VO-academie staat sinds kort op de nieuwe website oo.nl. Het op één digitale plek samenbrengen van alle opleidingsmogelijkheden voor onderwijsprofessionals geeft niet alleen veel gemak maar kan ook drempels wegnemen om je verder te professionaliseren, stelt Leonie Schouten, hoofd VO-academie.

Goed leiderschap in het onderwijs vraagt om zelfreflectie en ontwikkeling. Daarom zet de VO-academie, onderdeel van de VO-raad, zich in voor verdere professionalisering van de beroepsgroep. De academie stimuleert en enthousiasmeert deelname aan leergangen, cursussen, trainingen en workshops. Dat kan bij externe aanbieders zijn, maar ook zelf heeft de academie een gevarieerd aanbod van opleidingstrajecten. ‘Schoolleiders zien we heel breed, van teamleider tot bovenschools directeur’, legt Leonie uit. ‘In onze  opleidingscatalogus maken we inzichtelijk welke professionaliseringstrajecten van de VO-raad én andere aanbieders er voor schoolleiders en bestuurders zijn. De VO-academie is aanvullend en is geen concurrent van andere aanbieders. Met name bij onze intervisie- en coaching trajecten staat met en van elkaar leren centraal. Ook inventariseren we leer- en ontwikkelvragen en zoeken we daar een geschikt aanbod bij. Bovendien ontsluiten we via katernen, vlogs en filmpjes kennis die relevant is voor de ontwikkeling  en verdere professionalisering van schoolleiders en bestuurders.’

Prima initiatief

Sinds kort staat het eigen aanbod van de VO-academie op oo.nl. Leonie: ‘Nu oo.nl met de website gestart is, is het voor ons niet meer dan logisch dat we aanhaken. OnderwijsMedia is al jarenlang een betrouwbare partner van de VO-raad. Daarom brengen we het overzicht van onze eigen opleidingstrajecten voor schoolleiders en bestuurders graag bij dit prima initiatief onder.’

Leonie hoopt dat zowel onderwijsprofessionals die naar een opleiding of cursus zoeken, als aanbieders massaal gebruik gaan maken van oo.nl. ‘De VO-raad en ook de VO-academie zijn voorstander van samenwerking en verbinding maken met partners. Iedereen is gebaat bij één online plek waar onderwijsprofessionals precies die scholing kunnen vinden waar ze naar op zoek zijn. Of waar ze, als ze nog niet precies weten wát ze willen, goede en complete overzichten kunnen vinden om een selectie uit te maken.’

Fluitje van een cent

‘Het was een fluitje van een cent om ons eigen aanbod toe te voegen aan oo.nl’, vertelt Leonie. ‘De collega die daar verantwoordelijk voor is, vertelde me dat de redactie van oo.nl alle content al had klaargezet. Wij hoefden alleen nog maar een controle uit te voeren en vervolgens ging alles online. Heel soepel dus. Nu is het een kwestie van up-to-date houden, maar ook daarin neemt de redactie van oo.nl  het voortouw.’

Het aanbod op oo.nl actueel houden met zoveel spelers in het veld kan nog wel een uitdaging zijn, verwacht Leonie, ‘maar dat is oo.nl wel toevertrouwd . Daarbij helpt het enorm dat OnderwijsMedia met de meeste aanbieders van scholing voor onderwijsprofessionals al een jarenlange relatie heeft.’

Opleidingsvragen

Het lijkt Leonie erg handig als oo.nl dé zoek- en vindplek wordt voor onderwijsprofessionals die zich verder willen ontwikkelen. ‘We krijgen bij de VO-academie veel opleidingsvragen binnen. Niet alleen van schoolleiders en bestuurders, maar ook van leraren. Ik verheug me erop als we in het vervolg naar oo.nl kunnen doorverwijzen. Mét een goed zoeksysteem, waardoor het voor degene die op zoek is heel gemakkelijk wordt om te slagen. Als oo.nl goed gaat lopen, betekent het dat we het overzicht op onze eigen website offline kunnen halen.’

Reviews en delen van data

Leonie heeft ook al ideeën hoe  oo.nl verder kan ontwikkelen. ‘Ik zie mogelijke uitbreidingen van oo.nl door reviews op te nemen en zoekgegevens uit te gaan wisselen. De VO-raad werkt ook nauw samen met het Schoolleidersregister VO waar 2.000 schoolleiders ingeschreven staan. Daar komen regelmatig vragen binnen van schoolleiders die benieuwd zijn wat hun collega’s aan bij- en nascholing hebben gedaan en hoe ze dat waarderen. Misschien is het voor oo.nl een idee om op termijn ook de mogelijkheid van reviews aan te bieden. Wat mij betreft kan het vooral gaan over welk profijt een deelnemer aan een bepaalde bij- of nascholing heeft in zijn of haar werk. Die informatie lijkt me heel waardevol.’

Bovendien lijkt het Leonie nuttig als oo.nl data die uit het zoeksysteem van oo.nl kan worden afgeleid, met de aanbieders van de bij- of nascholing gaat delen, bijvoorbeeld om trends zichtbaar te maken. ‘Dan kunnen de VO-academie en onze collega-aanbieders het aanbod daar desgewenst op aanpassen.’

Tekst: Brigitte Bloem

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram