Medewerkers achter laptop

UNICEF en OnderwijsMedia trekken alles uit de kast.

14 september 2021

Gesprek met Myrna Lemmen en Ruby Knipscheer, specialisten Kinderrecht en Educatie.

Het Kinderrechtenverdrag is het meest ondertekende verdrag van alle VN-verdragen ter wereld. Toch hebben de meeste mensen in Nederland nooit iets geleerd over kinderrechten op school, terwijl leren over kinderrechten een belangrijk kinderrecht is. Samen met onder andere OnderwijsMedia trekt UNICEF alles uit de kast om het onderwerp binnen de scholen meer bekendheid te geven.

UNICEF wil kinderen leren over Kinderrechten en het Kinderrechtenverdrag. ‘Het is ontzettend belangrijk voor kinderen om te weten wat Kinderrechten inhouden, zodat ze daarvoor op kunnen komen en weten wanneer er niet aan dat recht wordt voldaan.’

Internationale dag van de Rechten van het Kind

20 november is het internationale dag van de Rechten van Kind. Begin van dit schooljaar wordt het vernieuwde lespakket Ken je rechten vernieuwd. 'We hopen dat zoveel mogelijk scholen dit jaar meedoen aan de Grootste Kinderrechtenles in de week van 20 november. Ieder jaar hopen we weer meer kinderen te bereiken!'

Onderwijsacties

Naast het lespakket doet UNICEF nog meer om kinderen te leren over kinderrechten. ‘We hebben spreekbeurtpakketten voor kinderen, zodat ze zelf aan de slag kunnen en jeugdvoorlichters die gastlessen op scholen verzorgen. Deze kunnen scholen aanvragen. Daarnaast hebben we het UNICEF Kinderrechtenfestival. Dat is een YouTube-kanaal waar kinderen video’s kunnen bekijken over Kinderrechten. Samen met filmcoaches maken leerlingen samen een echte korte speelfilm op school. Alles wat we doen richting scholen bieden we gratis aan.’

‘Kinderrechten en de VN klinken soms lastig en ingewikkeld. We hebben ons de afgelopen tijd gefocust op het dichterbij de beleveniswereld van kinderen halen en het voor iedereen leuk en leerzaam te maken. Je hebt dagelijks met kinderrechten te maken maar je staat er niet altijd bij stil. Dat komt erg naar voren in ons lespakket.’

Communicatie via OnderwijsMedia

‘Via OnderwijsMedia hebben we een mooie advertorial uitgezet onder de doelgroep. Daarnaast proberen we de leerkrachten ook te bereiken via social media en mailings. De samenwerking met OnderwijsMedia hebben we als zeer prettig ervaren. OnderwijsMedia is een ontzettend geduldige partner die denkt in oplossingen. Door afwezigheid van collega’s tijdens de zomervakantie heeft OnderwijsMedia ons goed geholpen met het ontwerpen van de advertorial en goed meegedacht over de boodschap die overgebracht moet worden.’

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram