Medewerkers achter laptop

“Wat het NRO voor ogen heeft is het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs met kennis uit onderzoek”

14 november 2022

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en -beleid behoefte aan hebben. Wij spraken Bodine van Wingerden, communicatieadviseur bij het NRO, over hoe het NRO verschillende diensten inzet om zijn doelgroepen te bedienen.

De drie diensten van het NRO

Naast het financieren van onderwijsonderzoek maakt het NRO zich ook sterk voor het delen van resultaten uit onderzoek ten behoeve van de onderwijspraktijk. Dit gebeurt met name via de drie submerken van het NRO.

- Kennisrotonde.nl is een online vragenloket waar professionals terecht kunnen met jeugd en onderwijsvragen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt. Dit helpt professionals om wetenschappelijk onderbouwde keuzes te maken in de praktijk.

- Het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) bouwt aan een landelijk databestand waarmee onderzoekers makkelijker statistisch onderzoek kunnen doen en publiceert jaarlijks rapportages voor alle basis- en middelbare scholen in Nederland.

- Onderwijskennis.nl is het kennisknooppunt voor en door het onderwijs. Hier vinden onderwijsprofessionals toolkits, artikelen en interessante bijeenkomsten over allerlei relevante thema’s die spelen in het onderwijs.

Communicatie

“Over de breedte van NRO en de submerken genomen communiceren we richting drie doelgroepen: de onderwijspraktijk, onderwijsbeleidsmakers en onderwijsonderzoekers. Vooral in onze communicatie richting de onderwijspraktijk hebben we in OnderwijsMedia een waardevolle partner.”

Het NRO is een semi-overheidsorganisatie waar ze verstandig moeten omgaan met hun financiële middelen. “Ons doel in de communicatie is niet zozeer naamsbekendheid als het delen van waardevolle kennis uit onderzoek. Daarom doen we ons best om in onze uitingen vooral inhoudelijk bij te dragen door middel van artikelen, interviews of advertorials. OnderwijsMedia adviseert ons hierbij en heeft een aantal relevante titels in het portfolio waar we deze doelgroep kunnen bereiken.”

Kennisagenda

In 2021 heeft het NRO, met dank aan iedereen uit het onderwijs die heeft meegedacht, gewerkt aan een Kennisagenda voor het onderwijs. “Hieruit zijn zes thema’s naar voren gekomen die leidend zullen zijn voor het onderzoek dat het NRO de komende jaren financiert. Verder werkt het NRO samen met een klankbordgroep van leraren. Dat zijn mensen uit de onderwijspraktijk die meedenken over het onderwijsonderzoek dat het NRO financiert. Dit zijn een paar van de manieren waarop wij onze doelgroepen betrekken.” Om onderwijsprofessionals te bereiken zet het NRO soms thematische online campagnes in. Deze spelen in op relevante ontwikkelingen zoals de gevolgen van de coronacrisis, passend onderwijs of vaste momenten in het schooljaar zoals het beslismoment over zittenblijven of een klas overslaan.

Schoolrapportages

Het NCO publiceert rapportages voor alle Nederlandse scholen (basis- en voortgezet onderwijs). Er zijn twee soorten rapportages: reguliere rapportages en leergroei-rapportages. Beide rapportages geven scholen waardevol inzicht in het presteren van de school en de leerlingen. Hoe doet de school het ten opzichte van andere, vergelijkbare scholen? En wat zegt dit over het onderwijsbeleid? “We zetten de kanalen van OnderwijsMedia in om scholen te informeren over nieuwe rapportages en over de aanmeldmogelijkheid voor leergroei-rapportages.”

Financieren van onderzoek

De belangrijkste taak van het NRO is het financieren en coördineren van onderwijsonderzoek ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbinnen zijn verschillende mogelijkheden voor praktijkprofessionals om mee te doen met onderzoek. “We zien dat leraren of scholen regelmatig samen met onderzoekers een onderzoeksvoorstel indienen. Bij sommige onderzoeksprogramma’s is dat ook verplicht. Daarnaast biedt het NRO ook verschillende manieren voor leraren om geld voor een promotie- of post-doc-traject aan te vragen; de onderzoeksbeurzen voor docenten. Via OnderwijsMedia bereiken we onderwijsprofessionals die geïnteresseerd zijn in onderwijsonderzoek.”

Meer weten over de diensten van het NRO? Of heb je hulp nodig bij een campagne? Vul dan ons formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram