Medewerkers achter laptop

‘Wij-leren.nl speelt een verbindende rol tussen wetenschappelijk onderzoek en onderwijspraktijk’

5 augustus 2021

Voor veel onderwijsprofessionals van po, vo en mbo is Wij-leren.nl dé vraagbaak als ze zich willen verdiepen in een onderwijskundig vraagstuk. Naast een helder beschreven begrippenkader biedt het kennisplatform een breed scala aan artikelen waarin specialisten uit het veld hun licht laten schijnen over actuele onderwijsontwikkelingen en onderwijskundige thema’s. Het online platform heeft 15.000 unieke bezoekers per dag. Wij-leren.nl is vanaf het begin mediapartner van OnderwijsMedia. Door uitgekiende verdienmodellen hoeven de artikelen en informatie niet achter een betaalmuur.

Machiel Karels is directeur van Wij-leren.nl.  ‘Met ons online kennisplatform vervullen we een verbindende rol tussen wetenschappelijk onderzoek en de onderwijspraktijk’, legt hij uit. ‘Een goede leraar, intern begeleider of schoolleider werkt vanuit visie. Kennis van onderwijsontwikkelingen en in te zetten middelen dragen bij aan de vorming van die visie en zo nodig bijstelling ervan.’ In de verdiepende artikelen op Wij-leren.nl komen experts aan het woord vanuit een breed spectrum aan onderwijskundige opvattingen. Bij de onderdelen ‘Begrippen’, ‘Artikelen’ en ‘Opinie’ worden de verschillende onderwijskundige stromingen en opvattingen in een kader gezet en met elkaar verbonden.

Toepasbaar
Wij-leren.nl werkt samen met zo’n 150 experts, vooral hoogleraren en onderzoekers maar ook adviseurs van allerlei onderwijsgerelateerde organisaties. Vanuit hun expertise schrijven de experts artikelen voor op het online platform, ‘maar niet nadat ze zijn geredigeerd door onze eigen onderwijskundige medewerkers, om informatie indien nodig beter toepasbaar te presenteren voor scholen’, merkt Machiel op. ‘We plaatsen maandelijks tientallen nieuwe artikelen over uiteenlopende onderwerpen. De artikelen zijn opgedeeld in overzichtelijke thema’s.’

OnderwijsMedia ontzorgt
Alle artikelen op Wij-leren.nl zijn gratis te lezen. Vanwege hun ideële doel hebben Machiel en zijn collega’s bewust niet gekozen voor een betaalmuur. ‘De redactie houdt zich puur bezig met de inhoud. Die moet volgens onze standaarden van hoge kwaliteit zijn, onafhankelijk en actueel’, licht hij toe. ‘OnderwijsMedia ontzorgt ons door het financiële gedeelte voor zijn rekening te nemen. Dat doen ze al vanaf de start van ons platform, alweer zo’n negen jaar geleden.’ Het werk van OnderwijsMedia bestaat met name uit het aantrekken en adviseren van adverteerders die diensten en producten voor het onderwijs aanbieden. OnderwijsMedia zorgt ervoor dat de advertenties niet willekeurig worden geplaatst, maar passen bij het desbetreffende thema. ‘Zoals ik al zei is onze redactie onafhankelijk, dus welke advertentie er ook naast staat, onze redactionele vrijheid komt nooit en te nimmer in gevaar’, verzekert Machiel. ‘Door de jarenlange relatie weten de medewerkers van OnderwijsMedia precies voor welke adverteerders ons platform interessant is.’

Onderwijskundige discussies
Een uiterst actueel onderwerp is de 8,5 miljard euro die het demissionaire kabinet wil uittrekken om de leerachterstanden aan te pakken. ‘Ook wij schrijven daar op dit moment veel over. Maar dat doen we wel op de wijze die bij ons past, namelijk door onderwijskundige discussies aan te zwengelen. Hoe kun je tegen het begrip ‘leerachtstand’ aankijken? En hoe ga je het fenomeen écht te lijf. Hoe zorg je ervoor dat de kansenongelijkheid daadwerkelijk en structureel aangepakt wordt? Dat zijn de vragen waar het om gaat. Verschillen waren er immers al, alleen heeft de coronacrisis ze zichtbaarder en groter gemaakt.’

Sparren
Machiel zit regelmatig rond de tafel met directeur Erik Trimp van OnderwijsMedia. ‘We sparren bijvoorbeeld over uitbreiding van onze content met thema’s die voor het onderwijs interessant zijn, maar die niet direct een onderwijskundige insteek hebben’, legt hij uit. ‘OnderwijsMedia adviseert ons daar desgevraagd over. Denk bijvoorbeeld aan lessen over verstandig omgaan met geld. OnderwijsMedia weet dat we met onze content objectief en onafhankelijk zijn, maar ook dat eventuele uitbreiding met nieuwe content financieel gedekt moet zijn.’
Wij-spelen.nl is een dochter van Wij-leren.nl en gaat over leermiddelen en –materialen. ‘Hiermee richten we ons automatisch meer op de basisscholen’, vertelt Machiel. ‘Ook op dit deel van ons digitale platform is ruimte voor partners en speelt OnderwijsMedia een belangrijke rol bij het aantrekken daarvan.’

Online en offline vullen elkaar aan
Het afgelopen jaar hebben de scholen een enorme omslag gemaakt naar online. Wij-leren.nl had niet te klagen over bezoekersaantallen. ‘We zien dat steeds meer onderwijsprofessionals hun vakkennis via ons kennisplatform vergaren. Zeker door de coronacrisis, waarin we met z’n allen nog veel meer online zijn gaan werken, verwachten we dat onze bezoekersaantallen de komende jaren verder zullen toenemen’, zegt Machiel.

Tekst: Brigitte Bloem

arrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram